Nástrojárstvo

Výroba nástrojov, pracovných pomôcok, opravy nástrojov, šablón,  renovácie, brúsenie, kalenie atď.